image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Phường Hòa Nghĩa tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thu, chi, chống thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 423
Năm 2022, UBND phường Hòa Nghĩa vinh dự là một trong hai phường được Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với nhiều chỉ tiêu, sắc thuế mới, lần đầu tiên được giao về cho địa phương triển khai thực hiện và được bố trí cân đối 100% cho địa phương; điều này đặt ra thách thức rất lớn đối với cả hệ thống chính trị của phường trong việc thực hiện công tác thu, chi ngân sách. 

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ này, ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân phường Hòa Nghĩa tổ chức Hội nghị sơ kết tháng 01; triển khai nhiệm vụ tháng 02 và công tác thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn phường. Tại hội nghị UBND phường đề nghị cả hệ thống chính trị từ phường tới các tổ dân phố tập trung cao làm tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2023 với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường tới các tổ dân phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thu ngân sách năm 2023 của quận và phường, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, người dân trong việc thu, nộp ngân sách  (trọng tâm là các khoản thu trên địa bàn như: Thuế phi nông nghiệp; thu hoa lợi công sản và thu khác; phí, lệ phí…), nhất là của người đứng đầu cấp ủy chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố. Xác định rõ nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số một trong thực hiện nhiệm vụ của quý I năm 2023; từ đó tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2023.

2. Giao Bộ phận Tài chính làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thu thuế năm 2023 của phường; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện lại phương án thu ngân sách năm 2023, tổ chức rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, nợ đọng thuế, làm tốt công tác quản lý thu, chống nợ đọng, thất thu ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách; chú trọng công tác nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ổn định; chú trọng làm tốt công tác dự báo sát tình hình của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, để xây dựng kế hoạch, phương án thu ngân sách chi tiết, cụ thể theo từng tháng, quý.

Tham mưu giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường; hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cụ thể, khả thi thực hiện công tác thu thuế của tháng tiếp theo về Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường để theo dõi, kịp thời bổ khuyết công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời làm tốt công tác quản lý, thu, chi ngân sách và hướng dẫn các ngành, các Tổ dân phố thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Giao bộ phận địa chính chủ trì, phối hợp với bộ phận Tài chính và cá tổ dân phố tiếp tục rà soát, xác định chính xác vị trí, nguồn gốc các thửa đất chưa có trong sổ bộ thuế để phục vụ công tác kê khai đăng ký và nộp nghĩa vụ tài chính của người dân được thuận lợi, kịp thời; tham mưu cho UBND phường đẩy mạnh thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, rà soát quản lý quỹ đất 5% góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội phường chủ động tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của tổ chức, công dân trong việc thu, nộp thuế theo đúng các quy định của Pháp luật.

5. Các đồng chí Ủy viên UBND phường, các đồng chí công chức được phân công phụ trách các tổ dân phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND phường về kết thực hiện công tác thu ngân sách tại địa bàn mình phụ trách.

6. Giao công chức Văn phòng - Thống kê chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn có liên quan thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung Thông báo Kết luận này, định kỳ báo cáo lãnh đạo UBND phường để kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023, phường Hòa Nghĩa tập trung cao huy động cả hệ thống chính trị từ phường tới cơ sở, quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng bắt tay vào thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới./.

                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Anh Tuấn

                                                                                                                                                                                                                              Chủ tịch UBND phường

image advertisement
image advertisement
image advertisement