image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 462
  • Tất cả: 21731
Bài dự thi: Tuyên truyền mô hình dân vận khéo “xây dựng mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Nông dân phường.
Lượt xem: 34
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới và tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.

Hiện nay, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa có 1037 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nòng cốt quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nên trong những năm qua, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp nhận của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong tổ chức hội.

Nổi bật như phong trào mô hình nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy thế mạnh của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa các cây, con giống có giá trị cao vào nuôi, trồng, ứng dụng công nghệ cao sản xuất. Nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Dương Kinh, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đạt trên 3,9 tỷ đồng, cho hàng trăm lượt hội viên vay.

Để nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, mỗi năm, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức được15 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn nông dân đưa các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đã thu hút hàng nghìn hội viên nông dân tham gia. Nhờ đó, nhiều mô hình mới được thu nhập và phát triển; nhiều trang trại, gia trại quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành và nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình, như: Năm 2020  nhiều hộ gia đình tại tổ dân phố số 7, 8, 9, 12, chuyển đổi tù trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng xuất cao.

Anh-tin-bai

Mô hình nuôi tôm thẻ tại tổ dân phố số 9

Xây dựng  nhiều mô hình gia trại chăn nuôi gà theo hướng an toàn với số lượng trên 20 nghìn con mỗi lứa, bình quân cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/ năm. Hoặc như mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình Ông Phạm Văn Thi  tổ 7.

Năm 2018, tại Chi hội 7 đất ruộng vùng trũng cấy lúa kém hiệu quả, nhiều cán bộ hội viên đã thầu thêm tích tụ ruộng đất để đào ao thả cá, kết hợp nuôi bò thịt và chăn nuôi gia cầm các loại. Bằng ý chí, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, sau gần 6 năm quyết tâm biến vùng đất khó thành mô hình sản xuất tổng hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho một số hộ gia đình, với mức thu nhập đạt gần 200 triệu đồng/ năm, sau khi trừ chi phí. Ngoài các mô hình trên, đến nay trên địa bàn phường Hòa Nghĩa có 3 mô hình trang trại, gia trại quy mô lớn và vừa; có 229 hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, với đa dạng các ngành nghề kinh doanh, như: Dịch vụ ăn uống, kinh doanh điện tử, cơ khí, buôn bán vật liệu xây dựng, tạp hóa, thời trang, dịch vụ vật tư nông nghiệp…đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là hội viên nông dân, với mức thu nhập ổn định.

Đến nay, toàn phường có gần 300 hộ nông dân được công nhận danh hiệu hộ sản xuấtkinh doanh giỏi các cấp, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu của mỗi hội viên nông dân đạt 68 triệu đồng/ người/ năm; không có gia đình hội viên nông dân thuộc hộ nghèo…

Anh-tin-bai

Mô hình gia trại tổng hợp tại tổ dân phố số 7

Với vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên về vai trò, chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình lớn của Quốc gia với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và Nhân dân là người hưởng thụ kết quả nông thôn mới. Trong những năm qua, nhiều hội viên nông dân đã tích cực đóng góp ý kiến trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch nông thôn; hiến hàng nghìn m2 đất để mở rộng đường  bê tông ngõ xóm; ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động và gần 10 tỷ đồng, qua đó đã hoàn thành nhiều công trình quan trọng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình giao thông nông thôn; thực chỉ đạo và thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyến đường chi hội tự quản”, với chiều dài 1.200m và các phong trào tham gia bảo vệ môi trường tại khu dân cư…. Cùng với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân phường đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên  cũng như đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong những năm tới, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất và kinh doanh cho hội viên nông dân; chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, nâng cao vai trò vị thế của hội nông dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng đô thị mới. Quan tâm hỗ trợ hội viên về mọi mặt, coi hoạt động hỗ trợ là một trong những phương tiện công cụ trực tiếp để thu hút nông dân vào hội; gắn quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên với tổ chức hội; tiếp tục tổ chức tốt các trong trào thi đua của hội, trọng tâm là nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, trong đó, bám sát đề án tái cơ cấu nông nghiệp, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tích tụ tập trung ruộng đất, cải tạo vườn tạp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi có hiệu quả, xây dựng và nhân rộng mô hình ph, liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người nông dân; là đầu mối thúc đẩy liên kết “05 nhà”, bao gồm: Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp và Nhà băng để giúp nông dân có thêm điều kiện, cơ hội phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, với mục tiêu duy trì tăng trưởng bình quân của ngành kinh tế nông nghiệp toàn phường  đạt trên 15 % mỗi năm; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt gần 4 nghìn tấn; phấn đấu đến năm 2025 đưa thu nhập bình quân đầu người của hội viên nông dân đạt 77 triệu đồng/người/năm.

Anh-tin-bai

Mô hình nuôi gà tại TDP số 7

Có thể nói rằng, với những cách làm thiết thức, sáng tạo, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã thực sự khơi dậy và phát huy được tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, qua đó khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào xây dựng các mô hình phát triển kinh tế  ở địa phương.

 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement